Asmae Abdelmouttalib, Mariame Meziane, Karima Senouci